Anasayfa Haberler Üyelik Avantajları Üye Ol İletişim

PROF. DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ''IN ANALİZLERİ AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR NÖBETLER- RAPORLAR- MESAİ AVUKAT ARDA AŞIK'IN ANALİZİ AİLE HEKİMLİĞİ CEZA PUANLARI
Haberin Detayı                                 Bu haber 1442 kez okundu Paylaş


22.01.2012
 
İŞYERİ HEKİMLERİ DİKKAT : YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ ZORUNLU HALE GELİYOR
 
İşyeri hekimlerine 'Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği' belgesi zorunlu hale geliyor!
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca; birinci basamakta reçete ve sağlık raporu düzenleme yetkisi Aile Hekimlerine ve Yetkilendirilmiş Aile Hekimlerine aittir.” denmekte ve 15.03.2012 tarihinden sonra bakanlıkça onaylanmış bir Aile Hekimliği Bilgi Sistemini kullanmayan ve hizmet vermekle yükümlü oldukları kişileri bu bilgi sistemi üzerinden kendilerine kesin kayıtlı hale getirmeyen Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri hakkında gerekli işlemler tesis edilmeye başlanacak. iyihekimlik.com-Hekimedya.org
 
İŞTE O DUYURUNUN TAM METNİ :
 
YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU İlgili mevzuat hükümleri uyarınca; birinci basamakta reçete ve sağlık raporu düzenleme yetkisi Aile Hekimlerine ve Yetkilendirilmiş Aile Hekimlerine aittir.

Bilindiği üzere, ilimizde 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca 14.05.2007 tarihinden itibaren Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiş olup, 13.10.2010 tarihinden itibaren de tüm Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması sürdürülmektedir.

Bu nedenle ilimizde Halen yetkilendirilmiş aile hekimliği belgesi bulunmayan kurum ve işyeri hekimlerinin, bundan sonraki uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Belgesi almaları gerekmektedir.

25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 24 -(4) “Birinci basamakta resmi reçete yazılması ve kişilerin sağlık durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir”, Madde 25 – (1) “Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Bakanlığın öngördüğü eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine Valilik onayı ile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimleri Bakanlıkça belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.(2) Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir. (3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş aile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanları kendi görev ve sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapabilirler. (4) Yetkilendirilmiş aile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkı saklıdır. (5) Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.” denilmektedir.

27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de İşyeri Hekimi tanımlaması Madde-4-(g) “İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi” şeklinde olup, 31.12.2011 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği “Tedavi Hizmetleri Temini ve Ödeme Esasları”  Madde 4-(6) “Kurumca verilen yetki çerçevesinde işyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile birlikte SUT’un 1.2(1)c bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır.” Madde 4-(8) “Altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen işyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri yetkilendirildikleri kişiler haricindeki kişilere reçete düzenlemeleri halinde kurumca ödenen reçete bedelleri bu reçeteyi düzenleyenlerden tahsil edilir.” denilmektedir.      

 

Kurum ve işyerleri adına çalışan “Yetkilendirilmiş Aile Hekimlerinin” Bakanlık ÇKYS Sistemine kayıtları müdürlüğümüzce yapılmakta olup, ilgili hekimlere Müdürlüğümüzce İSBS (İzmir İl Sağlık Bilgi Sistemi) şifreleri tanımlanacaktır.

Mezkûr mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Kurum ve İşyeri hekimlerinin birinci basamakta reçete düzenleme yetkisine sahip olabilmeleri için öncelikle Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği belgesi almış olmaları ve adlarına Yetki Belgesi tanımlanan Kurum/İşyeri Hekimlerinin, sadece Aile Hekimliği Bilgi Sistemi üzerinden kendilerine kesin olarak kayıt ettikleri kişilere reçete düzenleyebilecekleri görülmektedir. Kendilerine kesin kayıtlı olanlar haricindeki kişilere reçete düzenlemeleri halinde kurumca ödenen reçete bedelleri mevzuat gereği bu hekimlerin kendilerinden tahsil edilebilecektir. Ayrıca bu durum tespit edildiği takdirde Müdürlüğümüzce verilmiş olan Aile Hekimliği Yetki Belgesinin İptali de söz konusu olacaktır.

15.03.2012 tarihinden sonra bakanlığımızca onaylanmış bir Aile Hekimliği Bilgi Sistemini kullanmayan ve hizmet vermekle yükümlü oldukları kişileri bu bilgi sistemi üzerinden kendilerine kesin kayıtlı hale getirmeyen Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri hakkında gerekli işlemler tesis edilecek olup; 2012 yılı için Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Belgesi başvuruları, ekte bulunan belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılmaktadır.

 

 İletişim:

0 232 441 81 11 (iç hat: 234 - 270)

 

Yetkilendirilmiş Aile Hekimi İçin Örnek Dilekçe İndirmek İçin Tıklayınız.

Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Talep Eden Kurum İçin Yazı Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.


    facebook'da paylaş    twitter'da paylaş
Yorum Yaz

Ad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
 
 Diğer Haberler


Haber Başlık İlan Tarihi
2014 Yılı 1. Dönem İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimliği için boş pozisyonlar 31.03.2014
AHUZEM'DE SON DURUM 26.03.2014
Aile Hekimleri ve ASE ler için SEGD Hesaplama Programı 26.03.2014
Aile hekimliğinde farklar iade edilecek 26.03.2014
Sağlık Bakanı hastaneden randevu alamadı 26.03.2014
Yabancı hekimler kamu hastanelerinde çalışabilecek mi? İşte cevabı! 26.02.2014
SUT Eki Ek-3/A "Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi" ile ilgili duyuru 26.02.2014
Obdusmandan hekim nöbetlerine ne dedi 24.02.2014
DOKTORLAR SIK BOŞANIYOR MU ? 24.02.2014
Doktor doktoru tazminata mahkum etti 24.02.2014
Anasayfa  |   Haberler |  Üyelik Avantajları  |   İletişim           Created By   visuallsoft Yazılım Hizmetleri